AtlasD

Djelatnosti

Firma se sastoji od dve glavne poslovne jedinice:
P.J.-1 Građevinarstvo i usluge
P.J.-2 Proizvodnja reznih i brusnih ploča

 1. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje hidrograđevinskih objekata

  Opremljeni smo i spremni za sve vrste radova na izgradnji i održavanju vodovoda i kanalizacija, a za što posjedujemo adekvatnu opremu i stručni kadar.

 2. Sve vrste zemljanih i građevinskih radova

  Spremni smo za izvođenje svih vrsta zemljanih i građevinskih radova sa mehanizacijom i opremom koju posjedujemo u vlasništvu.

 3. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje cesta

  Veoma uspješno obavljamo poslove zimskog i ljetnog održavanja cesta sa voznim parkom i opremom koju posjedujemo u vlasništvu.

 4. Transport materijala

  Sa kamionima kiperima pružamo usluge transporta svih vrsta roba u BiH.

 5. Izdavanje u najam građevinske mehanizacije i specijalnih vozila

  Dajemo u najam sve vrste građevinske mehanizacije kao i specijalnih vozila za održavanje kanalizacionih sistema i seperatora.

 6. Proizvodnja reznih i brusnih ploča

  Naše preduzeće je specijalizirani proizvođač reznih i brusnih ploča, koje su prepoznatljive pod brendom Aflex.

O nama

atlaslogo

Firma je osnovana 1997. godine kao obrtnička radnja za pružanje usluga sa građevinskim mašinama. Danas je to preduzeće sa dvije poslovne jedinice, građevinarstvo i usluge i tvornica reznih i brusnih ploča.

Svoje poslovne uspjehe temeljimo na kontinuiranoj politici kvaliteta, korektnom i profesionalnom odnosu prema poslovnim partnerima, stalnom usavršavanju kadrova, tehničkoj opremljenosti te potrebama tržišta.

Sa postojećim kapacitetima, načinom organizacije rada i politikom kvaliteta spremni smo za izvršenje svih poslova iz oblasti niskogradnje.

Atlas-D d.o.o. Visoko

Kratki historijat naše firme

Februar, 2013

Pokrenuli proizvodnju reznih i brusnih ploča – brend Aflex

Juli, 2011

Proširili vozni park sa kamionima i specijalnim transportima

April, 2009

Proširili vozni park sa specijalnim vozilima i opremom za održavanje

Juni, 2007

Nabavili specijalnu opremu za održavanje kanalizacije i separatnih sistema

Mart, 2006

Registrirano preduzeće ATLAS-D d.o.o. Visoko

Novembar, 2005

Firma je kupila opremu za poslove zimskog održavanja cesta

August, 2004

Firma je kupila kamione za transport roba i proširili vozni park građevinskim mašinama

Maj, 2001

Firma je imala 4 građevinske mašine

Maj, 1997

Kupljena prva kombinirana mašina JCB 3CX i pokrenut biznis kao obrtnička radnja ATLAS